Dersler

Bu yazıda neler var?

Disiplinlerarası Yaklaşım

Eğitim bilimciler disiplinlerarası yaklaşımı ; “bir kavramın, konunun, problemin ya da tecrübenin incelenmesi için birden fazla disiplinin yöntem ve bilgisini bilinçli bir biçimde işe koşan program anlayışı” olarak ifade etmişlerdir. Günümüzde bilginin artış hızı saniyelerle ifade edilmektedir. Bu kadar hızlı bir bilgi artışının olduğu bir dünyada artık farklı bilim alanlarındaki bilim insanlarının bir araya gelerek çalışmalar yapmaktadırlar. Bunun en güzel örneği İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunana dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcı laboratuvarı unvanını elinde bulunduran CERN ‘ ü örnek gösterebiliriz. Burada fizikçiler çeşitli teorileri test etmek için atom altı parçacıklar ile yüksek enerji düzeylerinde çalışmalar yapmaktadırlar. Fizikçiler atom altı parçacıklara odaklanırken yüksek enerji düzeyine çıkacak makineleri mühendisler tasarlamakta, deneylerde elde edilen ve analizleri aylarca süren verileri veri mühendisleri, bilgisayar yazılımcıları, bilgisayar mühendisleri, matematikçiler gibi farklı disiplinlerde çalışmalar yürüten bilim insanları yapmaktadır. Günümüzde yeni mühendislik dallarının ortaya çıkması disiplinlerarası yaklaşım gereksinimlerinden doğmuştur. Bizlerde Bilim ve sanat merkezinde derslerimizde fen bilimleri disiplini odağında diğer disiplinleri nasıl bir araya getiririz sorusunu kendimize çok sormaktayız. Buradan yola çıkarak ilgi yetenek ve motivasyon alanları farklı olan öğrencileri Bir araya getirmek gayreti ile aşağıdaki dersleri bir birleri ile yoğurarak farklı etkinlikler, projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu sayfada ve alt sekmelerde bu derslere ilişkin konu ve alt konu alanlarını bulabilirsiniz.