Non Parametrik Friedman Testi

Friedman Testi

Bir grup üzerinden tekrarlı ölçümler alıyorum, diyelim ki ön test ve son test aldığımızı varsayalım, bu testi yapmak için bir de üçüncü bir test örneğin kalıcılık testi uyguladığımızda yani ikiden fazla test uygulandığında bu non parametrik testi uygulayabiliriz.

AMAÇ: Fiedman testi, ilişkili ölçümlerde ortalama puanların birbirinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini test eder. İlişkili ölçümler için uygulanan tek yönlü varyans analizinin (One- Way ANOVA) nonparametrik alternatifidir. Tek yönlü ANOVA’ da normallik koşulları sağlanmadığı durumlarda uygulanır.

SAYILTILAR

  1. Elde edilen ölçüm sonuçları en az eşit aralık düzeyinde olmalıdır.

PROBLEM CÜMLESİ: İstatistik kursuna katılan 12 kişilik bir gruba, kursun başlangıcında, kursun 4. Haftasında ve kursun sonunda olmak üzere 3 defa, istatistiğe yönelik bir öz yeterlik ölçeği uygulanıyor. Bu uygulamalar sonunda, bireylerin istatistiğe yönelik öz yeterlilikleri ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  SPSS’ veriler ön, izleme ve son test olarak girdikten sonra işleme başlayalım

Analyze—> Nonparametric Tests—> Lagacy Dialogs—> K Related Samples diyoruz.

Friedman test
Friedman test

çıkan pencerede her 3 teste ait verilerimizi aktarıyoruz ve OK Diyoruz.

tablo1
tablo1

Görüldüğü üzere ön, izleme ve son test puanlarından en az bir tanesinin diğerlerinden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Hangi ikili kombinasyon arasında fark var buna bakmak için Wilcoxon Testi ile yapıyoruz.  Analyze—> Non-Parametric Tests—> Legacy Dialogs—> 2 Related Samples.. diyoruz. Gelen Test Pairs kutusuna şekildeki gibi yerleştiriyoruz.

pairs
pairs
tablo2
tablo2

Tabloda görüldüğü üzere izleme- Ön Test puanları arasında fark yok, son ile ön test arasında fark var, son ile izleme arasında fark var diyoruz. Bu farkların kimin lehine veya aleyhinde olduğuna yine tabloya bakarak karar verebiliriz.  Örnek verecek olursak Son- Ön e baktığımızda pozitif rank görüyoruz yani tamamında son test puanı ön test puanından daha büyük demek.  Bu da bize farkın son test lehine olduğunu söyleyeceğiz. Yine son ile izleme testi positive ranks bütün hepsinde son test lehine fark var diyeceğiz. Dolayısıyla ön ile son ve son ile izleme arasında fark vardır diyoruz.

yorum
yorum
Spss içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.