Örnek Projeler

Bu yazıda neler var?

TÜBİTAK Çağrı Kodlarına Göre Projeler, Örnek Proje Metinleri

Bu bölümde TÜBİTAK Örnek Projeler, Proje Dokümanları, Örnek Etkinlikler Bulabilirsiniz

Örnek Projeler

Bu bölümde Tübitak Projeleri ile Lise ve Ortaokul öğrencilerine yönelik daha önce ödül almış veya sergiye gitmiş projeler bulabilirsiniz

Tübitak Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Örnek proje formları için

Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı

katılımcılara kendi branşlarında eğitim
ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını,
kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır

dss2 1024x682 - Örnek Projeler

 Bilim Fuarları Destekleme Programı

proje basston - Örnek Projeler

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile, 5-12. sınıf ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması amaçlanmaktadır.

 Bilim Fuarları Destekleme Programı

45506167 2151775684853993 7085276062082400256 o - Örnek Projeler

4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı çağrısı; bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar.

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

Örnek Projeler

Bu Bölümde Lise, Öğrencilerine örnek olacak daha önce ödül almış veya sergiye gitmiş örnek projeler bulabilirsiniz

tübitak türkiye birincisi - Örnek Projeler

Bu yarışmanın temel amacı, genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Bir problemin tanımlanmasından, çözümüne kadar aşılması gereken ve belirli prensipler ile yürütülen tüm süreç, akademik ortamlarda Araştırma Projesi olarak tanımlanmaktadır. Örnek projeler için

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı tübitak-türkiye-birincisi.jpg

Bu yarışmaların temel amacı, gençlerimizi düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye,merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır.

Doğanın Sanatla Stemi
Doğanın Sanatla Stemi Afiş
Robotlarla Bilim Öğreniyorum Afiş
Robotlarla Bilim Öğreniyorum Afiş