Proje Yazımında Kullanılacak Dil

PROJE YAZIMINDA KULLANILACAK DİL

Projeler yapımından yazımına kadar büyük emek isteyen çalışmalardır. Yaptığınız bütün her şeyi çok iyi ifade etmeniz gerekmektedir. Burada kullanacağınız dil ve bu dile ilişkin ifadeler önem arz edecektir. Her şeyden önce dil bilgisi kurallarına uymanız gereklidir. Yaptığınız çalışmalar ve anlatmak istedikleriniz yalın, açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir. Tekrarlardan kaçınılmalı ve herkesin anlayacağı bir şekilde ifadeler kullanmanız gerekmektedir.  Yazarken öğrencilerimin en çok zorlandıkları kısım paragraflar arası geçiş ve alıntı yapıldıktan sonra bir sonraki geçiş için kullanacakları ifadeleri bulmak olmuştur. Paragraf içerisinde konu ve anlam bütünlüğü sağlanmalı ve kendinize ait cümleler ile bu bağlantıyı koparmadan geçişler yapmalısınız. Bunlar zor gibi görünse de emin olun birkaç proje çalışılmasından sonra size çok kolay gelecektir.

Unutmayın ki projeler değerlendirilirken sizin yazdığınız rapor üzerinden puanlanacak. Bunun için proje yazımında kullanacağınız kelimeler, ifadeler değerlendiriciyi ikna etmelidir. Projeniz size son derece özgün gelebilir. Proje yapım sürecinde projenizin gerçekten harika olduğunu düşünebilirsiniz. Bunu projeyi okuyan uzman ve ya değerlendiriciye aktarmazsanız ve onu ikna etmezseniz proje için yeter puanı alamayabilirsiniz. İşte bu noktada yaptığınız, tasarladığınız, ürettiğiniz veya üzerinde çalıştığınız her projeyi son derece iyi yazmanız gerekmektedir.

Yazım dili önemli dedik, bazı projelerde öğrencilerim tek çalışırken bazılarında ikili ve üçlü ekipler halinde çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmaları yazı diline geçirirken genellikle ilk başlarda “yaptım”, “buldum”, “ulaştım”, “fark etim” gibi birinci tekil şahıs ifadelerini çok sık kullandıklarını gördüm, yine aynı şekilde ekiplerin yaptıklarını ifade ederken de, “yaptık”, “bulduk”,”ulaştık”, “fark ettik” gibi ifadeleri sık sık kullandıklarına şahit oldum. Bu tür ifadeler yerine “bulundu” , “ulaşıldı”, fark edildi” gibi ifadelerin daha bilimsel bir dil görünümü kattığına inanıyorum. “Az her zaman özdür” derdi bir hocam. Yaptığınız çalışmayı robotlaştırırken açık, anlaşılır kelimeler kullanmalısınız, tekrardan olabildiğince kaçınmalısınız.  

Proje içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.