Proje Özet Yazımı

Özet yazımında dikkat edilecek en önemli nokta proje çağrı metinlerinde istenen kelime sınırlamasıdır. Genellikle TÜBİTAK projelerinde bu sınır 250 kelimeyi geçmeyecek şekildedir. Özet yazılırken bir satır boşluk bırakılıp 250 kelimeyi aşmayacak şekilde,12 punto büyüklüğünde satır başı ve paragraf başı yapılmadan çalışmanın özeti yazılmalıdır.      Özette, araştırmanın kapsamı, amacı belirtmeli, projede kullanılan metot kısaca tanımlanmalı, deneysel çalışma sonucu ulaşılan bulguları özetlemeli ve temel sonuçlar belirtmelidir. Bir çok projede değerlendirici olduğumuz için gelen projelerin çoğunda yapılan bir hata özette yeni bir bilgi vererek özetin bitirilmesidir. Proje çalışmasında ulaşılmayan sonuçlar özette belirtilmemelidir. Ayrıca özette bulguların ayrıntısına girilmemeli, tablo grafik, tablo, şekil özette belirtilmemelidir.

Proje içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.