Non-Parametrik Wilcoxon Testi

Wilcoxon Test

Wilcoxon testi, ilişkili iki ölçüm setine ait puanların arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla kullanılır. Bağımlı gruplar için yapılan (Daha önce ön ölçüm alınıyordu daha sonra aynı gruba bir ölçüm daha yapılıyordu, ön ile son arasında fark var mı diye bakıyorduk veri girişinde paired olmasına dikkat ediyorduk, fark puanlarının normal dağılım göstermesi gerekiyordu ve bunun için “compute” menüsünden fark hücresi tanımlayıp çıkarma işlemi yapıyorduk) t testinin non-parametriğidir ve sayıltıları karşılamadığı durumlarda yapılır.

Sayıltılarına bakacak olursak;

  • Bağımı değişkenin en az sıralama düzeyinde ölçme puanları içermesi gerekmektedir.
  • Gözlem çiftinin birbirinden bağımsız olması gerekir.

Yukardaki sayıltıları sağlandığında bu testi yapabiliriz.

Problem Cümlesi: İletişim becerileri eğitimi verilen bir grubun eğitim verilmeden öne ve eğitim verildikten sonraki iletişim becerileri puanları açısından anlamlı bir fark var mıdır? Buraya baktığımızda doğrudan bağımlı gruplar t testi durumu ama sayıltıları sağlanmadığı için non parametrik olan testi Wilcoxon testi yapılması gerekmektedir.

Veri girişini spss programına girdikten sonra, Analyze—> Non-Parametric Tests—>Legacy Dialogs—> 2 Related Samples.. diyoruz.

Spss wilcoxon
Spss wilcoxon

 Daha sonra çıkan pencerede ön ve son test puanlarını “Test Pairs” kutusundaki Variable 1 ve Variable 2 bölümlerine aktarıyoruz ve Ok diyoruz.

image 14 - Non-Parametrik Wilcoxon Testi

Tabloda Z ve P değerlerini görmekteyiz. P değeri .05’den küçük olduğu için öncelikle anlamlı bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu ölçümün farkı ne yönde onu rapor etmemiz gerekecektir. Hatırlarsanız biz son testten ön test puanın çıkartmıştık değerleri ilgili kutucuğa atarken. Pozitif test puanlarının tabloya göre negatif puanlardan daha büyük olduğunu görüyoruz.  Son Test puanı Ön test puanından ne zaman büyük çıkacaktır? Son T> Ön Test olduğu zamanlarda olacaktır.  O halde farkın son test puanları lehine olduğunu ifade edebiliriz. Sonuçları tabloda ifade edecek olursak.

wilcoxon tablo
wilcoxon tablo

Bu tabloya bakarak, grubun iletişim becerileri puanlarına eğitim öncesi ve eğitim sonrası bakıldığında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. (Z= 2.148, p<0.05).

Bu farkın, puanlarının sıra ortalaması ve toplamına bakıldığında son test lehine olduğu görülmektedir. Dolayısıyla gruba verilen eğitim iletişim becerilerini artırmıştır.

Spss içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.