Proje Nedir?

Bu yazıda neler var?

Proje Nedir?

Proje Nedir
Proje Nedir

Bilgiyi üretme hızının saniyeler ile ifade edildiği günümüzde yeni fikirler ortaya koymak ve bu fikirleri hayata geçirmek için harekete geçmek hem bireylerin hem de ülkelerin menfaatine olmaktadır. Bu menfaatin ülkenin refahı için kullanılması nihai istenen durumlardandır.  Türkiye’nin 2023, vizyonunda (http://2023vizyonu.meb.gov.tr/) Türkiye’nin medeniyet birikimi, tarihsel temelleri ve öz niteliklerini ortaya koyarak bölgesel ve küresel düzeydeki etkinliği/saygınlığı üzerinde önemli rol oynayacak çalışmaların önemine vurgu yapılmaktadır. Burada ifade edilen öz nitelikler içerisinde en büyük payı şüphesiz siz gençler oluşturmaktasınız. Öz nitelikleri yüksek gençler olarak 21 yy becerileri ile donanmış, değişime ve gelişime açık, bilgi ve medya okuryazarı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, üretken ve girişimci bireyler olmanız 2023 vizyonuna daha emin adımlar ile ilerlememizi sağlayacaktır. Bu kutlu yolda sizden beklenen sorunlara çözüm odaklı yaşlaşıp, doğru sorular sorarak var olan merakınızı tetikleyici bir güç unsuru haline getirip, yeni projeler, fikirler ve çalışmalar ortaya koymanızdır. Peki, proje nedir? Ve nasıl yapılır sorularını duyar gibiyim gelin hep birlikte projenin ne olduğuna bir bakalım. Şimdi arkanıza yaslanın ve bir çay veya kahve alın başlıyoruz. bu bölümde proje nedir ? sorusuna cevaplar arayacağız

soru sorma - Proje Nedir?

Projeye Başlarken

projede merak - Proje Nedir?

Proje Merakla Başlar

projede etik anlayış - Proje Nedir?

Projede Etik Anlayış

Proje gündelik konuşma dilinde;  merak edilen bir konu veya sorun üzerinde çözüm önerileri aramak olarak tanımlanabilir. Sınıflarımızda, öğretmen odasında, arkadaş toplantılarında “ bunu proje yapalım” bundan proje olur” gibi ifadeleri sıkça duyarız.  Proje en bilinen tanımı ile; karmaşık bir problemi veya sorunu çözmek amacıyla zaman ve mekan olarak sınırlandırılmış ve belirli bir bütçe dâhilinde belli bir amacı ve hedefi olan bu amaç ve hedef doğrultusunda sonuçlar beklenen faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir.  Proje çalışmaları öğrencilerin inisiyatiflerini kullanmalarına, sorumluluk alarak seçimler yapmalarına, karar vermelerine, istek ve amaçlarının peşinden gitmelerine izin verir ve bunlar için uygun bir ortam hazırlar. Korkmaz,  H.,  ve  Kaptan,  F.  (2002)

Bilimsel Araştırma
Bilimsel Araştırma

Bilimsel Araştırma

Bilimsel Araştırmada Soru
Bilimsel Araştırmada Soru

Bilimsel Araştırmada Soru Sorma

Bilimsel Araştırma Döngüsü
Bilimsel Araştırma Döngüsü

Bilimsel Araştırma Döngüsü

Bir fikrin proje formatına bürünmesi için bir hedef belirlenmeli, amaçları net ortaya konmalı, ne kadar zamanda ne yapacağınız planlanmalıdır. Gördüğünüz gibi burada amaç, zaman ve faaliyet faktörleri ortaya çıkmaktadır. Hedef; projenin amacına ulaşmak için yapılması gereken faaliyetlerdir. Amaç  ise ; proje faaliyetleri sonucu ulaşılması beklenen sonuçların bütünüdür. Burada amaçların açık, net, ulaşılabilir ve ölçülebilir olması son derece önemlidir. Tüm bunları yaparken belirli bir zaman dilimini ele almak ve planlamayı bu zaman dilimine göre yapmak gerekmektedir.

Unutmayın proje “Amerika’yı yeniden keşfetmek” değildir. Etrafınızda gördüğünüz, dile getirdiğiniz her sorun bir proje olabilir. Çözüm odaklı düşünmeli ve problemlerin üzerine gitmelisiniz. Her şeyden önemlisi kendinize güvenirseniz ve inanırsanız bir çok sorunun üstesinden geleceksiniz. Proje çalışmalarında bulunan öğrencilerde gözlemlediğim en temel özellik, Olaylara daha çok şüpheci yaklaşmaları, ezberden ziyade kavrama, anlama ve bilmeye yönelik sorular sormalarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.