Projede Etik Anlayışı

Projede Etik
Projede Etik

Bilimsel araştırmalarda olduğu gibi proje çalışmalarında da etik kurallar vardır. Bir bilimsel çalışmada ihmal ve saptırma araştırmanın güvenilirliğini ve değerini zedeler. Bilimsel ihmal, araştırmacının kastı olmadan, bilgi eksikliği, literatüre hakim olmama gibi nedenlerden dolayı yanlış bilgiler verme durumudur. Başka araştırmacıları bilimsel olarak yanıltmak bir bilim insanında istenmeyen bir davranıştır. Örneğin deneysel bir çalışmada deneye ilişkin verileri doğru analiz edecek yöntemi belirleyememek veya analiz sonuçlarını doğru şekilde yorumlayamamak bilimsel ihmal olarak kabul edilir.

Bilimsel ihmalin yanında bir diğer istenmeyen durum, araştırma veya proje sürecini ya da sonuçlarına ilişkin verileri saptırmaktır. Araştırma öncesi, araştırma anı veya araştırma sonrasında yapılmamış bir durumu sanki yapılmış gibi göstermek ve bunu raporlaştırmak bilimsel saptırmaya girer. Genellikle genç araştırmacılarda gözlemlediğimiz bir durum kurdukları hipotezin tasarladıkları deney ile doğrulanması yönünde eğilim göstermeleridir. Araştırma sonucunda hipotezi doğrulanmamasına rağmen deney sonuçlarını değiştirip hipotezi doğrular yapay verilerin oluşturulması ne bilimsel ahlak ne de bilimsel etik ile açıklanamaz. Sonuç olarak bilimsel çalışma verilerini ve sonuçlarını gizlemek, değiştirmek, çarpıtmak veya olmayan bir durumu olmuş gibi göstermek bilim insanına yakışmayan özelliklerdir. Bu sayfaları okuyan sizlerin bilimsel etik ve ahlaki değerler ile donanmış gençler olduğunuza eminim

Bilimsel proje çalışmalarında sadece proje veya bilimsel araştırma aşamasında değil. Çalışmanın raporlaştırılmasında da dikkat edilmesi gereken etik kurallar vardır. Başkalarının çalışmalarını, sözlerini, projelerini sanki kendi çalışmanmış gibi belirtmek. Bunları küçük değişiklikler ile yazmak bilimsel çalışmalarda intihal suçuna girer. İntihal TDK’ da “İntihal (TDK: aşırma), bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması. İntihal bir tür sahtekârlık ve hırsızlıktır. Başlıca türleri: Alıntı ifadeler ve fikirler için kaynak göstermemek.” Şeklinde ifde edilmiştir.

Başkalarından aynen alıntılamalarda kişi ismi ve çalışma adı yayın yeri yılı ve sayfa sayıları kaynakça kısmında belirtilmelidir. Kaynakça yazarken dikkat edilecek noktalar kısmında ayrıntı ile açıklanmış olan kaynak gösterme şekilleri iyice öğrenilmeli ve metin içinde alıntı yaparken yazar veya yazarlar belirtilmelidir. Projelerde telif hakkını ellerinde tutan kişiler ile gerektiğinde görüşmeler yapılmalı ve izinleri alınmalıdır. Proje çalışmaları genellikle ortak bie çalışma ürünü olarak ortaya çıkar. Bu süreçte katkı sağlayan kişiler, kuruluşlar belirtilmelidir. Yaptığınız bir projede belirli kişilere görüşme formu, anket vb araçlar ile yazılı veya sözlü kayıt aldığınız durumlarda onların kişisel bilgilerini ve verilerini proje veya bilimsel araştırma hariç başka hiçbir yerde kullanmamalı ve paylaşmamalısınız. Ayrıca bulduğunuz bir proje fikrini danışman öğretmeninize sunduysanız ve onunla çalışamaya karar verdiyseniz aynı proje fikrini başka bir dersin öğretmenine sunmamak etik kuralların içerisine girmektedir.

http://emba.maltepe.edu.tr/e-mba/proje-etik-kurallari

Proje içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.