Proje Raporu

Bu yazıda neler var?

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE RAPORU

portfolio 2b - Proje Raporu

Bu bölümde proje raporunda olması gereken kısımlar ayrıntılı bir şekilde verilecektir.

Proje Adı (Başlığı)

1. Giriş

PROMLEMİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOY

 • Projenin Önemini Ortaya Koy
 • Projeni Anlatacak En İyi Dört Cümle Kur Alıntı ile Destekle
 • Ülkeye ve İnsana Katkısı Ne
 • Metinde Vermen Gereken Tanımları Burada Ver

PROBLEM DURUMUNU ORTAYA KOY

 • Literatürden Kaynaklanan Eksikleri Tespit Et
 • Var Olan Çalışmaları Belirt, Kİm Ne Yapmış
 • Literatürde Konu ile İlgili Çalışmaları Kısaca Ver
 • Daha Önce Yapılanlardan Farkın Ne

PROJENİN AMACI

 • Amaç Cümlesini Açık ve Bir Şekilde En Kısa Haliyle Ver
 • Varsa alt Amacını Ver
 • Araştırma Sorusu ve Hipotezleri ver

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

 • Projenin Hedef Kitleye Ne Faydası Olacak
 • Bu Projeden Elde Edilecek Sonuçlar Nelerdir

2. Yöntem

3.Bulgular

4.Sonuç ve Tartışma

5. Öneriler

6. Kaynakça