Bilimsel Araştırmada Soru Sormanın Önemi

Bilimsel Araştırmada Soru Sorma
Bilimsel Araştırmada Soru Sorma

Bilimsel araştırma merak ve merak ışığında ortaya konulan sorular ile başlar. Bilimin, felsefenin, teknolojinin ve icatların temelinde soru sormak vardır. Soru insanoğlunun var olduğundan bilgi edinmenin en temel yolu olmuştur. (AYDEMİR, Y., & ÇİFTÇİ, Ö. (2008). EDEBİYAT ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SORU SORMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA). Yeri Sorular ile yeni bilgilere, yeni fikirlere ulaşabiliriz. Bilgi ve teknoloji çağı olarak adlandırılan bu yeni dönemde 21 yy becerileri ile donanmış bir birey olmak son derece önemlidir.

Günümüz dünyası, düşünen, fikirler üreten, araştıran, sorgulayan, farklı konular üzerinde yoğunlaşabilen, birden fazla alanda çalışma yapan bireylere ihtiyaç duymaktadır.Ama bu soru sadece araştırmanın başında sorulur diye genellememelidir. Soru araştırmanın her aşamasında kullanılabilir. Örneğin su hangi sıcaklıkta en yoğundur? Sorusu ile başladığınız bir araştırmayı düşünün. Bu araştırmanın ilerleyen aşamalarında farklı sorularda sorabilirsiniz. Örneğin araştırma sonucunda bulduğunuz bir durum yeni sorular sormanıza neden olabilir.

Proje içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.