gerçeklerin konuşulduğu yerde doğruların hükmü son bulur