Projede Özgünlük

projede özgünlük - Projede Özgünlük

Özgün kelimesi TDK’ da “Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal, bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan” olarak tanımlanmıştır. Proje çalışmalarında yaptığınız literatür taraması sonucunda sizin çalışmanıza benzer bir fikir, ürün veya proje yoksa bu proje çalışmanızın özgün olduğu anlamına gelmektedir. Orijinal bir bakış açısı ortaya konularak üretilen çalışmalar her zaman proje değerlendiricilerinin aradığı kıstaslardan bir tanesidir.  Yaptığınız çalışmanın ilk ve tek olması yanı sıra farklı bir bakış açısı getirmek, daha önce ortaya konmuş çalışmalara yeni bir yaklaşım sunmak, yaratıcılığınızı ortaya koyarak mevcut problemi diğer çözüm önerilerinden farklı bir şekilde ortadan kaldırmakta projenizin özgün olmasını sağlar.

Birçok kişiden yeni bir çalışma gördüğünde veya bir proje sunumunu dinlediğinde “ ben bunu düşünmüştüm”, “vallahi bu benim aklıma gelmişti” gibi ifadeler duymuşsunuzdur. Düşünmek tabi ki önemlidir. Düşündüklerinizi hayata geçirmek, ürün olarak somut bir şekilde ortaya koymak daha da önemlidir. Günümüzde düşüncelerini, fikirlerini hayata geçiren, onları kullanarak yeni bilgilere ulaşan toplumların refah seviyelerinin son derece yüksek olduğunu görmekteyiz. Literatürü ayrıntılı bir şekilde ele almak, araştırma sonuçlarını dikkatli bir şekilde ele almalı ve mevcut olmayan bir çözüm önerisi ortaya koymalısınız.

Özgün bir çalışma ortaya koymak istiyorsanız, iyi bir literatür taraması yapmalısınız. Bir çok projede özgünlük değerlendirilirken mevcut eksiklerin giderilmesinde ortaya konulan çözüm önerisinin ne kadar yenilikçi ve yaratıcı olduğu puanlanmaktadır.

Proje içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.