Hipotez ve Hipotez Cümleleri

BİLİMSEL ARAŞTIRMADA HİPOTEZ VE HİPOTEZ CÜMLELERİ

Hpotez
Hpotez

Hipotezler, yaptığınız gözlem ve deneyler ile kontrol edip test edebileceğiniz ön görülerdir. Araştırma sorusu üzerinden verebileceğiniz muhtelif cevaplar sizin hipoteziniz olacaktır. Hipotez cümleleri kurulurken soru cümleleri kullanmak en sık yapılan hatalardan biridir. Hipotez cümleleri fikir ortaya koymalıdır. Hipotez cümleleri, olumlu olabildiği gibi olumsuz cümleler de olabilir.

Örneğin;

  • En iyi ısı iletkeni bakırdır.
  •  Bitkinin büyümesi için ışık gerekli değildir.
  • Çimlenme için oksijene ihtiyaç vardır.

Şeklinde ifadeler olabilir. Hipotezler örneklerde de görüldüğü gibi bir araştırmanın sonucuna dair olası önermelerdir. Araştırma projelerinde genellikle giriş bölümünün bitiminde hipotezlere yer verilir. Hipotezler araştırmacının tasarlayacağı deneylerde ne yapması gerektiği konusunda yönlendirici unsurlardandır. Araştırmada ne yapılacak değişkenler nasıl belirlenecek ve kontrol edilecek, veriler nasıl toplanacak ve analiz edilecek gibi sorulara cevap bulmak için yön verici niteliktedir. Her araştırmanın bir hipotezi olacak diye bir kural yoktur. Örneğin tasarım projelerinde hipotezler yerine çözüm önerileri ifadesi kullanılabilir. Hipotezler yapılan deneysel tasarım sonucu ve elde edilen veriler ışığında kabul edilir veya reddedilebilir.  Hipotezler değişkenler arasında herhangi bir farkın veya ilişkinin var olup olmadığını ortaya koyar. Hipotez cümleleri kurarken dikkat edilecek noktalar;

  • Hipotez cümleleri, açık ve net olmalıdır. Cümleler basit bir şekilde kurulmalı ve karmaşık cümle yapılarından oluşmamalıdır.
  • İçeriğinde deneyler ile ispat edilebilecek olasılıklar barındırmalı yani sınanabilir olmalıdır.
  • İlişkiler açık e anlaşılır bir şekilde ifade edilmelidir.

Proje içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.